Арнайы тігінші

3W07230102  «Арнайы тігінші» мамандықтың жалпы мінездемесі

Білім коды мен бейіні: 07230100 — Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу. Көпшілікке тұтынатын тауарлар мен бұйымдар технологиясы.

Біліктілігі:       3W07230102  «Арнайы тігінші»

         3W07230102  «Арнайы тігінші» мамандығы ҚР сауда және индустрия Министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетінің 2008 жылдың 03 маусымындағы №273-од бұйрығымен бекітілген.

         3W07230102  «Арнайы тігінші» мамандығы бойынша кәсіптік білім беру бағдарламасын меңгеру нысаны:   күндізгі

Күндізгі оқу түрінде техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасын мамандықтар бойынша меңгерудің нормативтік мерзімі:

  • Негізгі орта білім негізінде  —  2 жыл 10 ай
  • Жалпы орта білім беру базасында – 1 жыл 10 ай

Арнайы тігіншінің кәсіптік қызмет объектілері:

-жеке тапсырыстармен киімді тігу, жөндеу және жаңарту, тігін бұйымдарының үлгілерін тігу жұмыстарын орындауға технологиялық процесс;

Арнайы құзірет: Лауазымның таңдаған саласында нақты білім,іскерлік,дағдылар негізінде маманның кәсіптік мәселелер жиынтығын шешу қабілеттілігі.

3W07230102  «Арнайы тігінші» біліктілігі:

-жеке тапсырыстар бойынша киімді тігу, жөндеу және жаңарту жұмыстарының барлық түрлерін орындайды.

-орындалатын операциялардың технологиялық талаптарға сәйкестігіне бақылау жасайды.

-сыртқы және астар бөліктерінің, жіптер мен фурнитуралардың түстерінің сәйкестігіне бақылау жасайды.

-қызмет көрсететін машиналардың жұмыстарындағы ұқсас ақауларды жөндейді.

-қолданатын материалдардың қасиеттеріне байланысты өңдеу режимдерін және әдістерін таңдау

-ұсақ ақауларды жөндеу жұмыстарын орындау

-еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария ережелерін, өрт және экологиялық қауіпсіздікті сақтау;

-жеке тапсырыстар бойынша бұйымдарды тігу кезіндегі күрделі технологиялық операцияларды орындауды меңгеру;

-тігін өндірісі саласындағы кәсіпкерлік қызметтің дағдыларын меңгеру;

-қазіргі заманғы жабдықтардағы жұмыс дағдыларын меңгеру;

-әртүрлі   ассортиментті топтардағы киімдерді жөндеу және жаңарту жасау;

-орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз ету;