Техникалық қауіпсіздік және өмір қауіпсіздік

Колледж аумағында және ғимарат ішінде барлық техникалық және өмір қауіпсіздік ережелері сақталған.