Мамандықтар

Колледж білім беру қызметін қайта тіркеуден өткен 09.01.2019ж. №KZ93LAA00013756 сериялы  мемлекеттік лицензиясына, бастауыш кәсіптік білім мамандықтары бойынша күндізгі оқыту нысандары бойынша білім беру қызметін жүргізу құқығына арналған лицензияға қосымшаларға сәйкес жүзеге асырады. Мынадай мамандықтар бойынша дайындалады:

Оқыту 3 мамандық және 3 біліктілік бойынша жүргізіледі

Білім коды мен бейіні:       07230100 — Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

Мамандығы:                       07230100 — Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

Біліктілігі:                             3W07230102  «Арнайы тігінші» >>

Білім коды мен бейіні:       06120100 — Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

Мамандығы:                        06120100 — Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

Біліктілігі:                             3W06120101 — «Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы» >>

Білім коды мен бейіні:    04110100 — Есеп және аудит   

Мамандығы:                      04110100 — Есеп және аудит

Біліктілігі:                          3W04110101  » Бухгалтер-кассир» >>

Колледж миссиясын жүзеге асыру, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге мақсатты қол жеткізу, сапалы білім беру қызметін көрсету және тиімді қызметті жүзеге асыру үшін колледжде қазіргі заманғы материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстардың барлық қажетті инфрақұрылымы, жоғары білікті инженер-педагогикалық кадрлар бар.