Мамандықтар

Колледж білім беру қызметін қайта тіркеуден өткен 09.01.2019ж. №KZ93LAA00013756 сериялы  мемлекеттік лицензиясына, бастауыш кәсіптік білім мамандықтары бойынша күндізгі оқыту нысандары бойынша білім беру қызметін жүргізу құқығына арналған лицензияға қосымшаларға сәйкес жүзеге асырады. Мынадай мамандықтар бойынша дайындалады:

Оқыту 3 мамандық және 3 біліктілік бойынша жүргізіледі

  1. Білім коды мен бейіні:       1200000-Өндіру, монтаждау, пайдалану және   

                                                                жөндеу (салалар бойынша) Көпшілік

                                                                тұтынатын тауарлар мен бұйымдар

                                                                технологиясы

Мамандығы:                       1211000-Тігін өндірісі және киімді үлгілеу

Біліктілігі:                             1211062-Арнайы тігінші    

  • Білім коды мен бейіні:       1300000-Байланыс, телекоммуникация және

                                                                ақпараттық технологиялар. 

                                                               Информатика және есептеу техникасы        

Мамандығы:                        1304000-Есептеу техникасы және бағдарламалық

                                                               қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Біліктілігі:                             1304012-Санды ақпараттарды қайта өңдеу маманы

  • Білім коды мен бейіні:      0500000-Қызмет көрсету, экономика және

                                                               басқару     

Мамандығы:                      0518000-Есеп және аудит (салалар бойынша)

Біліктілігі:                          0518012 – Бухгалтер

Колледж миссиясын жүзеге асыру, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге мақсатты қол жеткізу, сапалы білім беру қызметін көрсету және тиімді қызметті жүзеге асыру үшін колледжде қазіргі заманғы материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстардың барлық қажетті инфрақұрылымы, жоғары білікті инженер-педагогикалық кадрлар бар.