ЭЕМ операторы

1304012 «Электронды есептеуіш машинасының операторы»

мамандықтың жалпы мінездемесі

Білім коды және бейіні:  1301000 – Байланыс,телекоммуникация және

ақпараттық технологиялар

Мамандығы:                    1304000 – Электрондық есептеу техникасы және

бағдарламалық қамтамасыздандыру

Біліктілігі:                        1304012 Электронды есептеуіш машинасының

операторы

         1304012 – «Электронды есептеуіш машинасының операторы» кәсібі Қазақстан Республикасы Энергетика, өнеркәсіп және сауда министрлігінің  стандарттау, метрология және сертификаттау комитетінің 2008 жылдың 03 маусымындағы №273-од бұйрығымен бекітілген.

         1304012–«Электронды есептеуіш машинасының операторы» мамандығы бойынша кәсіптік білім беру бағдарламасын меңгеру нысаны:   күндізгі

Күндізгі оқу түрінде техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасын мамандықтар бойынша меңгерудің нормативтік мерзімі:

 • Негізгі орта білім негізінде  –  2 жыл 10 ай
 • Жалпы орта білім беру базасында – 1 жыл 10 ай

1304012 – Электронды есептеуіш машинасының операторы маманының кәсіби қызметі: – жұмыстық бағдарламаларға сәйкес ақпаратты өңдеу үрдісі жүргізілуін қамтамасыз ету; байланыс кабельдері мен техникалық тасымалдауыш құрылғыларынан ЭЕМ-ға сандық және басқа да ақпараттарды енгізу, шығару, тасымалдау немесе керісінше.

1304012-Электронды есептеуіш машинасының операторы білуі керек:

 1. Өрт қауіпсіздік ережелері мен техникалық қауіпсіздікті сақтау;
 2. Кәсіби біліктілігін модернизациялау мен үздіксіз өзін-өзі жетілдіру

      қабілеттілігін көрсете білу;

 • Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану;
 • Әртүрлі ақпарат көзімен жұмысты ұйымдастыру – іздеу, өңдеу, сақтау

және іске қосу;

 • Жұмысты орындауда ең тиімді жолдарды таңдау, шешім қабылдауды

ұжыммен бірлесе отырып шешу;

 • Қойылған мақсатқа сәйкес өз қызметін жоспарлау мен нақты шешімді

орындау.

1304012-Электроңды есептеуіш машинасының операторы пайдалана білуі керек

 1. ЭЕМ-ны қолдану арқылы ақпаратты енгізу, өңдеу, сақтау және шығару;
 2. ЭЕМ-ның ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыруын білу

және қолдана білу;

 • ЭЕМ-ның қазіргі заманғы перифериялық құрылғыларын қолдану;
 • ЭЕМ-ны жабдықтауды орындау;
 • Интернет және жергілікті желіні баптау және қолдану;
 • Атқарылған жұмыстың нәтижесін рәміздеу;

1304012-Электронды есептеуіш машинасының операторы меңгеруі керек:

 1. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолданып, ЭЕМ-да

жұмыстарды орындау;

 • Операциялық жүйелерді, қолданбалы бағдарламаларды, драйверлерді,

утилиттерді орнату және баптау;

 • Жүйенің жұмысын жақсарту үшін қызметтік бағдарламаларды қолдану;
 • Қазіргі заманғы ЭЕМ-нің жүйелік блогын бөлшектеу, жинақтау;
 • ЭЕМ мен перифериялық құрылғыларға техникалық қызмет көрсетуді

орындау;

 • Жұмыс істеу барысында қазіргі заманғы оргтехниканы қолдану.