Қосымшалар

Директорды тағайындау туралы бұйрық

Директорды жұмысқа қабылдау бұйрығы

Заңды тұлғаны қайта тіркеу

Кәсіптік практикадан өту бұйрығы

Колледждің өзін-өзі бағалау комиссия мүшелері

Мемлекеттік біліктілік комиссия төрағалары мен мүшелері

Колледж паспорты

Материалдық-техникалық база

Штаттық кесте

Күн тәртібіндегі хаттама