Тәрбие бөлімі

Негізгі міндеттер:

Тәрбие жұмысының негізгі міндеттері:

 • жаңа патриоттың және жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматтың қалыптасуына жәрдемдесу, жеке тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру, балалар мен жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайындау;
 • жеке тұлғаның рухани, моральдық-этикалық қағидаларын, оның адамгершілік қасиеттері мен қазақстандық қоғамның өмір салт-дәстүріне сәйкес келетін қарым-қатынастарын қалыптастыруға жәрдемдесу;
 • Қазақстан халқының, этникалық топтар мен этникалық топтардың ана тілі мен мәдениетін құрметтеу, жалпыхалықтық және ұлттық құндылықтарға жеке бағдар беру;

-ата-аналардың білімін ілгерілету, баланың жеке басын қалыптастыруда психологиялық және педагогикалық құзыреттілігін арттыру және балаларды тәрбиелеу бойынша олардың жауапкершілігін арттыру;

 • кәсіптік дағдыларды қалыптастыру, жеке тұлғаның экономикалық ойлауы және кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарас, экологиялық мәдениетті дамыту;
 • әр адамның интеллектуалдық мүмкіндіктері, көшбасшылық қасиеттері мен таланттарын дамытуды қамтамасыз ететін, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру;
 • білім беру мекемелерінде көп мәдениетті орта құру, жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, өнерге және шындыққа эстетикалық объектілерді қабылдау, меңгеру, бағалауға жеке дайындықты дамыту;
 • салауатты өмір салты дағдыларын тиімді қалыптастыру, физикалық және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиянды факторларды анықтауға арналған кеңістікті құру.

Тәрбие жұмысының басымды бағыттары:

Тұтас педагогикалық үрдістің негізі болып табылатын адами және ұлттық құндылықтар тәрбие жұмысының барлық салаларына енеді:

 1. Жаңа қазақстандық патриотизмді және азаматтылықты тәрбиелеу,құқықтық тәрбие;
 2. рухани-адамгершілік тәрбие;
 3. ұлттық тәрбие;
 4. отбасылық тәрбие;
 5. еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбиелер;
 6. интеллектуалды білім беру, білім берудің ақпараттық мәдениеті;
 7. көп мәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие;
 8. дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

Білім беру мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру үдерісінде, сабақтан тыс және бос уақытында жүзеге асырылады.

Тәрбие жұмысын жүзеге асырудың тиімділігі өлшемі ретінде адамның әлемге, сол немесе басқа құндылықтарға және әлеуметтік құбылыстарға қатынасы арқылы көрінетін критерийлер ұсынылады.

Тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттері

Тәрбие мақсаты: тұлғаның жан-жақты, үйлесімді дамуын қалыптастыру, азаматтық ұстанымы мол, жоғары білікті және жан-жақты жетілген мамандар, жұмыскерлер тәрбиелеу және дайындау.

Мақсатқа жету келесі міндеттерді шешу үрдісінде жүзеге асырылады:

 • тұлғаның кәсіби қасиеттерін қалыптастыру;
 • өз еліне, колледжге, айналасындағы адамдарға деген қамқорлығында айқындалатын азаматтық-патриоттық ұстанымын, әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыру;
 • нәтижесі жалпы адами ар-ождан, қарым-қатынас мәдениеті нормаларын меңгеру болып табылатын адамгершілік тәрбие;
 • білім алушы студенттерді жалпы адами мәдениет, өз Отанының мәдени байлығына толы мәдени құндылықтар жүйесіне баулу;
 • еңбекке оң көзқарас тәрбиелеу, еңбек шығармашылығына қажеттілікті дамыту;
 • айналасындағы адамдар құқығы, заңды құрметтеуге тірелетін ұжымдық өмір нормаларын сақтау;
 • салауатты өмір салтын ұстану, физикалық тұрғыда өзін-өзі жетілдіру мүмкіндігін қалыптастыру.

Колледждегі тәрбие жұмысының мақсаты: Тұлғаның жан-жақты дамуына және өзін-өзі танытуына жағдай жасау, болашақ маманның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру технологиясы

Колледжде тәрбие жұмысы үрдісінде оқытушылар мен оқушылардың біріккен қызметінің келесі әдістері мен үлгілері қолданады:

 • студенттің кәсіптік ой-өрісін, таңдаған кәсібіне қызығушылығын қалыптастыру әдісі (оқыту сабақтары, сынып сағаттары, кәсіпорындарға саяхат, мамандармен әңгімелесу, дөңгелек үстелдер, кәсіби мерекелер).
 • патриоттық тәрбиелеу, азаматтық ұстанымды қалыптастыру әдістері (оқыту сабақтары, кураторлық сағаттар, мерекелер және кездесулер, музейге экскурсиялар).
 • адамгершілік тәрбие беру әдістері, мінез-құлық және қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеу, салауатты өмір салтын қалыптастыру (оқыту сабақтары, әңгімелер, акциялар, сынып сағаттары, пікірсайыстар, талқылаулар т.б.);
 • өзін-өзі басқару және белсенділікті қалыптастыруға ықпал ететін әртүрлі ұжымдық шығармашылық шараларға студентерді тарту әдістері (жалпыколледждік мерекелер, пәндік апталар, үйірмелер, көркемөнер, т.б.).

тәрбие жұмысында ынтымақтастық, бірігу үлгісіне айналатын оқытушылар мен студенттердің өзара қатынасын іске асыру әдістері (оқыту сабақтары, шығармашылық жұмыстар           көрмесі, конференциялар,   презентациялар,       акциялар,

т.б.).

 • тәрбие үрдісінде оқытушылар, студенттер және ата-аналардың өзара қатынасын іске асыру әдістері (ата-аналар жиналысы, жеке кеңес берулер, соңғы қоңырау мерекесі, ашық есік күндері).

Тәрбие жүмысын ұйымдастыру кезіндегі негізгі нормативтік цщыцтыц цүжаттар:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы;
 • 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі;
 • Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңы;
 • «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы;
 • «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 214-1V Заңы;
 • «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі №169-УІ Заңы;
 • «Білімді ұлт» cапалы білім беру» ұлттық жобасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 726 қаулысы;
 • «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы;
 • Ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер «Қазақстан Республикасының мерекелері туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы N 267 Заңымен реттеледі;
 • «Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 514 бұйрығы.
 • «Жастар ісі жөніндегі комитеттің, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім

беру ұйымдарындағы қызығушылықтар бойынша клубтардың жұмысын ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым   министрінің   2021       жылғы 18         қаңтардағы

№ 24 бұйрығы.

 • Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық жоспарлар (соңғы 3 жыл)
 • Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы
 • «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері
 • «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасы
 • 2020-2023 жылдарға арналған Бала құқықтарын қорғауды күшейту, тұрмыстық зорлық — зомбылыққа қарсы іс-қимыл және жасөспірімдер арасындағы суицидтік мәселелерін шешу жөніндегі жол картасы
 • «Рухани жаңғыру» бағдарламасы
 • «Ұлттық рухани жаңғыру» ұлттық жобасы
 • «Zhastalap» республикалық жобасы
 • «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласы
 • Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл және нашақорлықтың алдын алу шараларын жетілдіру жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған жол картасы