Бухгалтер-кассир

Мамандығы: 04110100-«Есеп жəне аудит»
Біліктілік: 3W04110101-«Бухгалтер-кассир

Техникалық және кәсіптік білім беру №553 бұйрық

Білім беру бағдарламасының паспорты

Оқу жұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу жоспары

Күнтізбелік тақырыптық жоспарлар